Gostujoči

Alenka Skupek

Alenka Skupek

Alenka Skupek – učiteljica razrednega pouka z nazivom »svetovalka« in z bogato pedagoško prakso – je avtorica didaktičnih gradiv in slikanic za otroke ter avtorica pesniških zbirk. Je tudi ljubiteljska pesnica s številnimi mednarodnimi in državnimi nagradami z literarnih natečajev s področja verznega pesništva za odrasle (soneti).