Gostujoči

Nuša Tojnko

Nuša Tojnko

mag. psih., spec. psihoanalitične psihoterapije

Nuša Tojnko se je izobraževala veliko že v času opravljanja prostovoljnih dejavnosti v sklopu številnih društev ter pridobila izkušnje dela v nevladnih organizacijah na lokalni, mednarodni in svetovni ravni. Poleg rednega študija Psihologije je opravila dodatni specialistični študij Psihoanalize. Sedaj opravlja psihoterapijo pod supervizorstvom dveh supervizorjev v svoji privatni ordinaciji v Mariboru ter piše doktorat iz psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj. Prav tako kot asistentka izvaja vaje za študente Filozofske, Pedagoške in Naravoslovno matematične fakultete Univerze v Mariboru.

Ljubiteljica narave, preprostosti in človeškosti. Psihoterapija ji predstavlja eno od pomembnih poti v življenju ter način življenja s sabo in drugimi.