Pogoji prijave

Splošni pogoji

V Društvu odličnost kot glavnemu organizatorju 1. Festivala odličnosti, spoštujemo vašo zasebnost. Društvo odličnost se zavezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnalo skladno z veljavno zakonodajo ter le-te uporabljalo le za namene trženjskega analiziranja udeležencev konference in marketinških raziskav.

Kot “Udeleženec 1. Festivala odličnosti” dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov s strani Društva odličnosti za uresničevanje zgoraj opisanih namenov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Društvo odličnost. »Društvo odličnost, Spodnji Gabernik 22, 3241 Podplat« je vpisan v register pri Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, dne 23.02.2015, matična št. podjetja: 4074645, ID številka za DDV: 45887527 (nismo davčni zavezanec). Zakoniti zastopnik: Robert Šket.«

Splošni pogoji prijave in odjave

S prijavo potrjujem in se strinjam s Splošnimi pogoji prijave na 1. Festival odličnosti in pogoji odpovedi prijave pred izvedbo 1. Festivala odličnosti, ki so:

  • Za udeležbo na dogodku je prijava obvezna. Priporočene so pred prijave preko spletne strani, obstaja pa tudi možnost prijave na dogodku samem.
  • Kotizacije (karte) na samem dogodku niso prenosljive, kot tudi se ne sme ista oseba večkrat prijaviti.
  • Po prijavi in pred udeležbo na dan dogodka se mora udeleženec zglasiti na info točki za ustrezno akreditacijo.
  • Določena predavanja in delavnice imajo omejeno število mest, zato so priporočene pred prijave, da se zagotovi prosto mesto na predavanju ali delavnici. V primeru rezervacij termina, je dolžnost udeležencev, da so prisotni na predavanju ali delavnici vsaj 5 minut pred pričetkom. V zanjih 5 minutah pred pričetkom, se bodo vsa mesta sprostila za udeležence brez rezervacij, ter bo tako možno vstopiti tudi brez rezervacij (v primeru prostih mest).
  • V primeru odjave nam morate to sporočiti pisno na e-naslov: info@festival-odlicnosti.si. Odjava je veljavna, ko vam pošljemo potrditveno e-poštno sporočilo.
  • Kotizacija (karta) za festival je brezplačna. V primeru vplačane kotizacije preko tretje osebe, nam to sporočite vendar denarja ne vračamo.
  • Organizator konference jamči za izvedbo objavljenega programa ter si pridržuje pravico do manjših vsebinskih sprememb oz. sprememb, ki nastanejo zaradi objektivnih razlogov, bolezni predavateljev oz. višje sile.
  • Program bo potekal v slovenskem in izjemoma v angleškem ter hrvaškem jeziku (predhodno označeno) brez prevajanja v slovenski jezik. Vse vsebinske predstavitve, ki jih bodo predstavljali predavatelji, so njihovo avtorsko delo.
  • Organizator si pridržuje pravico do odpovedi festivala zaradi objektivnih razlogov ali višje sile. V takem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedano konferenco po e-pošti in socialnih omrežjih.

Izjava o neodgovornosti

Organizatorji 1. Festivala odličnosti ne nosimo nobene materialne ali finančne odgovornosti v primeru nezgod udeležencev. Organizator bo po vseh svojih močeh pripravil in zavaroval hojo po žerjavici vendar ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe udeležencev.

Organizatorji 1. Festivala odličnosti bomo skupaj z zunanjimi izvajalci izvedli otroške delavnice, na katerih otroci sodelujejo pod nadzorom in odgovornostjo staršev. Zato organizatorji, društvo ali zunanji izvajalci ne prevzemamo odgovornosti za varstvo in skrb otrok.

Za dodatne informacije smo vam na voljo: info@festival-odlicnosti.si.